Duurzaamheid

Neerland Real Estate hecht bijzonder veel waarde aan duurzaamheid. In plannen voor de middellange en lange termijn wordt er gekeken naar de meerwaarde die Neerland Real Estate kan bieden om niet alleen woongenot voor de toekomstige bewoners te verbeteren, maar ook om impact te hebben in verduurzamen over het gehele spectrum. Voor de hand liggende oplossingen zoals isolatie, duurzame goederen en energie, zonnepanelen en energiebesparende maatregelen enerzijds, maar ook out-of-the-box thinking anderzijds waar normaliter weinig tot geen aandacht naar uitgaat. Minder afval, recycling, duurzaam grondstof-besparend interieur en vergroenen van de directe omgeving.

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die voorziet in de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Onderzoek wijst uit dat circa 90% van de consumenten belangstelling voor duurzaam wonen.

De vanuit het Bouwbesluit minimum eis van EPC 0,4 voor nieuw te ontwikkelen woningen heeft in 2021 plaats gemaakt voor de BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen). De BENG stelt, in verhouding tot de minimum EPC, zeer strenge eisen aan de energiezuinigheid en duurzaamheid. Neerland Real Estate streeft ook bij herontwikkeling naar deze standaard.